Rechtsgebieden

Psychiatrisch Patiëntenrecht

Voor psychiatrische patiënten, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening die te maken krijgen met verplichte zorg is het van groot belang dat zij deskundige begeleiding krijgen van hun rechtspositie.

Als toegewezen advocaat bespreek ik de rechten van de cliënt en verdedig deze ter zitting. 

This article was updated on augustus 18, 2023
Susan Koster

Susan Koster

Advocaat met een bijzondere interesse in psychiatrie, en een kritische blik op autoriteit en machtsuitoefening.