Belangrijk nieuws

Goededag,

Ik heb m.i.v. 23 oktober 2023 mijn praktijk neergelegd.

Strafzaken

Ik behandel al geruime tijd geen strafzaken meer. Indien zich desondanks een nieuwe strafzaak voordoet, dan wel  er contact wordt gezocht ivm een (oude) lopende strafzaak, dan verzoek ik u contact op te nemen met mr. M. Bouwman, strafadvocaat te Amsterdam. Zij behandelt alle nieuwe, eventueel binnenkomende trafzaken.

Zij is bereikbaar op nummer 06-42 24 24 21 of via de mail op bouwman@advocatenkantoorbouwman.nl.

Psychiatrisch patientenrecht

Indien u belt n.a.v. een nieuwe/ dan wel een lopende zaak betreffende psychiatrisch patientenrecht, dan verzoek ik u vriendelijk contact op te nemen met het kantoor Aves Advocaten te Amsterdam.

Zij nemen al mijn psychiatrische zaken waar gedurende mijn afwezigheid, en zijn te bereiken op het nummer 020-471 46 35 of via de mail op info@avesadvocaten.nl.


Vriendelijke groet,
mr. S. Koster

This article was updated on januari 16, 2024
Susan Koster

Susan Koster

Advocaat met een bijzondere interesse in psychiatrie, en een kritische blik op autoriteit en machtsuitoefening.